NHÃN TRẮNG


Là những sản phẩm chọn lọc (đặc sản địa phương, vùng, miền). Chưa kiểm soát được khâu nuôi trồng. Tuy nhiên, khâu thu hoạch, chế biến và bảo quản không sử dụng bất kì một hóa chất bảo quản nào.  VD: miến dong Bắc Cạn
Tư vấn sản phẩm
    Hỗ trợ sử dụng sản phẩm